Dňa 27.10.2018 sa uskutočnila prezentácia Seamless1 za účasti majiteľa Marcela Khoury. Pozvanie
prijala riaditeľka Fashion TV Gabriela DrobováJasmin Alagič a 1. Vicemiss Universe 2016 Karolína
Miková, ktorým sa predĺžili vlasy šetrnou páskovou metódou Seamless1.